Full 1
Full 1

Norsk Bransjestandard for Coaching

Bergen Coach Partner har Norges første coach som er sertifisert i henhold til Norsk bransjestandard for coaching:

 Mona D. Pettersen. 

Hvordan vet du at du får en god coach – før du kjøper inn tjenesten?

Hvilke kriterier må være oppfylt for at du og ev. din bedrift skal ha konkret nytteverdi av tjenesten?

For at du skal kunne si:

JA, det er dette jeg/vi har vært ute etter!

JA, det er dette som vil gi meg/oss den forandringen som virkelig teller!

Den Norske CoachForening har satt seg som mål å etablere slike kriterier for god coaching som gjør deg i stand til treffe et trygt valg.

Gjennom et grundig arbeid over flere år har DNCF endelig kvalitetssikret coachutdanning og coachingtjenester. De har satt en ny standard!

Resultatet: Norsk Bransjestandard for Coaching tar utgangspunkt i norske forhold, erfaringer og behov.

Den har som viktig prinsipp å gjøre det lettere for kundene å orientere seg i bransjens tilbud. Den nye standarden stiller krav til de som utdanner coacher, bl.a. om informasjon, åpenhet, faglig plattform og teoretisk grunnlag.

Et annet viktig prinsipp er å sikre en faglig og etisk forsvarlig tjeneste. Det stilles minstekrav til teoretisk og praktisk innhold og omfang for å sikre utdanningens kvalitet.

Dessuten legger standarden stor vekt på coaching som håndverk. Kunnskapen må sitte i musklene.

Derfor forutsettes det at 80 prosent av studiet baseres på erfaring, 20 prosent på teori. Undervisningstid og teoretisk pensum er lagt opp i samsvar med et årsstudium ved en norsk høyskole. I tillegg er det krav om en omfattende praksisfase med profesjonell coaching som skal sikre at enhver sertifisert coach ikke bare har de nødvendige teoretiske kunnskapene, men også den erfaring som gir trygghet, suverenitet og tydelig profil.

Et tredje viktig prinsipp er at sertifisering av coacher skjer gjennom en uavhengig tredjepart oppnevnt av Den Norske CoachForening (DNCF).

I dag er seks skoler medlem i DNCF. Disse skolene baserer sin undervisning på Norsk Bransjestandard for Coaching.

www.dncf.no