Full 1
Full 1

Coaching av ledere gir gode resultater

Alle har mulighet til å utnytte sitt potensiale maksimalt,  og oppnå sine mål – og  med litt hjelp på veien oppnår man dette enda raskere.

Vi skal satse på medarbeiderne – det er opplest og vedtatt i de fleste bedrifter. Medarbeiderne er vår viktigste ressurs hører vi stadig.

Hva betyr det for deg som er medarbeider og samtidig er mellomleder?  

I Bergen Coach Partner er vi utdannet innen NLP Coaching i tillegg til mange års variert yrkeserfaring innen ledelse, kommunikasjon, veiledning, teamarbeid og salg. Vi har coachet mange mellomledere.

Vårt grunnleggende menneskesyn er at alle ønsker å mestre jobben sin, alle ønsker å oppnå resultater, alle trenger anerkjennelse, alle gjør så godt de kan ut i fra ressurser man har til rådighet til enhver tid. Alle har mulighet til å utnytte sitt potensiale maksimalt og oppnå sine mål – og  med litt hjelp på veien oppnår man dette enda raskere.

HVA ER COACHING?

Coaching er planlagte og systematiske samtaler med siktemål å fremme læring, utvikling, handling og vekst  – og i dette tilfellet, som leder. Dette skjer gjennom kontakt og dialog som er løsningsfokusert. I coaching settes fokus på fremtid. En coach er en personlig samtalepartner/sparringspartner som sammen med deg leter etter ditt forbedringspotensiale, både for dine arbeidsmål og dine personlige mål. Coaching bygger på gjensidig tillit og respekt mellom partene, og gjensidig taushetsplikt vil være en av hovedbjelkene i forholden mellom deg og din coach.

I Bergen Coach Partner har vi bl.a. erfaring fra coaching av unge ledere i sin første mellomlederstilling. Utfordringene kan variere, men alle ønsker å bli mer bevisst sin rolle som leder, oppnå resultater via andre og møte utfordringene på en så ressurssterk måte som mulig.

TEMA I COACHINGSAMTALENE

Noen av temaene som har gått igjen i coaching av de forskjellige lederne er:

Hva er viktig for meg som leder, hvordan oppfattes jeg av dem rundt meg, hvordan ønsker jeg å bli oppfattet, hvordan takle å være leder for medarbeidere som også er mine venner, hvordan oppnår jeg resultater via andre, hvordan bli flinkere til å deleger, hvordan bli en tydeligere leder, hvordan gjennomføre den vanskelige samtalen, hvordan samarbeide godt med personer som jeg i utgangspunktet ikke går godt overens med,  hvordan bør mitt videre karrierevalg være..osv

COACHING NYTTER – RESULTATER AV COACHING

Mellomledere som har fått tilbud om coaching har lært mye om seg selv, de vet hva som motiverer dem, hva som er viktig for dem, hvem de er som leder og hvilke mål og visjoner de har. De vet hvilken effekt det har når de oppnår målene sine. De vet hva som hindrer dem og hva som skal til for å oppnå målene. De lærer å coache seg selv utenfor coachingtimene og de får en mer coachende lederstil overfor sine medarbeidere.

Du kan bli utpekt som leder for medarbeidere, men du kan ikke bli utpekt som coach for medarbeidere. Å være coach er en tillitserklæring og basert på frivillighet.

Vi føler oss  privilegerte som blir gitt denne tilliten og ser hvilke effekter coaching har.

Vi håper flere mellomledere får mulighet til å få litt tid med en coach!

Sats på coaching av mellomlederne – det gir resultater!

For informasjon om våre tjenester – følg linkene til høyre / under på siden.

Vi kan tilby coaching og utvikling av ledere, team og privatpersoner, samt foredrag, kurs og workshop.

I forbindelse med omstillingsprosesser tilbyr vi karriereveildedning.

Vi samarbeider med flere freelance coacher, og kan påta oss store oppdrag på kort varsel.

Vi samarbeider også med er av landets beste coaching institutt som er sertifisert til å gi utdannelse innen NLP Coaching.