Full 1
Full 1

Helsecoaching

Mona Pettersen hos Bergen Coach Partner er DNCF registrerte helsecoach.

Det ligger en felles faglig og etisk plattform til grunn for all coaching, uavhengig av hvilken retning vi velger å spesialisere oss innenfor. Denne plattformen er beskrevet i Norsk bransjestandard for Coaching, og gjelder også for helsecoaching.

Helsecoaching er en av flere retninger innen coaching, og har flere særtrekk i forhold til annen coaching:

1. Helsecoaching er først og fremst coaching som fokuserer på å hjelpe coachee til en bedre helse. Helsecoaching kan bidra til å forebygge, lindre eller kurere både fysisk og mental helse, men skal ikke under noen omstendighet erstatte behandling fra autorisert helsepersonell.

2. Helsecoaching kommer inn under lov om alternativ behandling, og blir beskrevet slik i lovens § 2: «Med alternativ behandling menes helserelatert behandling som utøves utenfor helse- og omsorgstjenesten, og som ikke utøves av autorisert helsepersonell. Behandling som utøves i helse- og omsorgtjenesten eller av autorisert helsepersonell, omfattes likevel av begrepet alternativ behandling når det brukes metoder som i all vesentlighet anvendes utenfor helse- og omsorgssektoren.»

3. For å bli registrert helsecoach kreves 1 påbyggingsdag ut over DNCF godkjent coachutdanning. Denne dagen fokuserer på lover og regler, herunder lov om alternativ behandling av sykdom, mva lovgivning samt markedsføringsloven, etikk og erfaringsutveksling deltakerne imellom. Etter å ha gjennomført denne dagene, kan du registreres i alternativregisteret som registrert helsecoach.

4. Å praktisere helsecoaching innebærer et spesielt faglig og etisk ansvar, siden personer som oppsøker helsecoaching, ofte befinner seg i en spesielt sårbar situasjon. I dette ligger også et ansvar for å henvise videre der helsecoach ser at coachee har behov for en annen type behandling og/eller oppfølging ut over det helsecoachen kan gi.

5. Coaching knyttet til generell forbedring av fysisk og psykisk velvære, regnes ikke som helsecoaching.

For informasjon om våre tjenester – følg linkene til høyre / under på siden.

Vi kan tilby coaching og utvikling av ledere, team og privatpersoner, samt foredrag, kurs og workshop.

I forbindelse med omstillingsprosesser tilbyr vi karriereveildedning.

Vi samarbeider med flere freelance coacher, og kan påta oss store oppdrag på kort varsel.

Vi samarbeider også med er av landets beste coaching institutt som er sertifisert til å gi utdannelse innen NLP Coaching.