Full 1
Full 1

Hva er coaching?

Coaching er planlagte og systematiske samtaler med siktemål å fremme læring, utvikling, handling og vekst  – både privat og i jobbsammenheng.  Dette skjer gjennom kontakt og dialog som er løsningsfokusert. I coaching settes fokus på fremtid. En coach er en personlig samtalepartner/sparringspartner som sammen med deg finner ditt forbedringspotensiale, både for dine arbeidsmål og dine personlige mål. Coaching bygger på gjensidig tillit og respekt mellom partene, og gjensidig taushetsplikt er et hovedprinsipp i forholdet mellom deg og din coach.

For informasjon om våre tjenester – følg linkene til høyre / under på siden.

Vi kan tilby coaching og utvikling av ledere, team og privatpersoner, samt foredrag, kurs og workshop.

I forbindelse med omstillingsprosesser tilbyr vi karriereveildedning.

Vi samarbeider med flere freelance coacher, og kan påta oss store oppdrag på kort varsel.

Vi samarbeider også med er av landets beste coaching institutt som er sertifisert til å gi utdannelse innen NLP Coaching.